Borsa Nasıl Oynanır? ! Borsada Nasıl Para Kazanılır?

Devletler, gelişmelere kayıtsız kalmadan ve hukuki altyapılar oluşturmak suretiyle el değiştirmenin bir değeri ve egemenliğin anlatımı olan her türlü para birimini kontrol altına almalıdır. Kripto para piyasasında bilinen ve nerede ise bu piyasanın adını oluşturan “Bitcoin” bir kripto para birimi olarak kripto para piyasasında yer alan ve bu piyasada aracılık eden firmaların alışverişlerine konu olan bir sanal/elektronik para birimidir. TCK m.141/1, taşınır bir malın bulunduğu yerden alınmasından bahsederken, malın ne şekilde götürüldüğünü ayrıca tanımlamayıp, taşınır mal üzerinde zilyedinin tasarruf olanağına son verilmesini dikkate alıp, hırsızlık suçu saymıştır. Hükmün gerekçesine göre, “Almak fiilinden maksat, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesi, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarının kullanmasının olanaksız hale gelmesidir. Bu tasarruf olanağı ortadan kaldırılınca, suç da tamamlanır”. Fıkrasında, “Yurtiçi ve yurtdışı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak iş birliğine ilişkin usul ve esaslar, sistem işleticileri için Bankaca; ödeme ve elektronik para kuruluşları için Kurulca ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle belirlenir.” denilmektedir. Şirketlerin Standart’a uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate alınarak oluşturulan “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu”nda (Bilgi Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır.

  • Parası olmayan ise bu hisseleri biriktirecek.
  • Kripto para değeri, kullanıcıların arz ve talep durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.
  • Fakat bu düşüşte elimdeki hisseler endeksten daha fazla zarar gördü.

Benim yaşadıklarımı yaşamasın benim çocuğum. Özellikle kız çocuğu ise mutlaka finansal olarak özgür olsun. Söz konusu bu iki farklı yöntem de, uzun bir uygulama geçmişi olan ve geçerliliği tüm dünyada kabul görüp kullanılan yöntemlerdir. Oyun oynamak istiyorsanız, Borsa size hadi oynayalım der. Örneğin GCM Yatırım’da bir “Yatırım Hesabı”nız olsun istiyorsanız, başvuru sayfamızı ziyaret ederek karşınıza çıkacak olan formu doldurmanız yeterli. Bunu yaptığınız takdirde, size özel atanan müşteri temsilciniz sizi en kısa sürede arayacak ve hesap açmak istediğinizi beyan ettiğiniz takdirde, size mevzuatın öngördüğü biçimde bir “Çerçeve Sözleşmesi” göndererek hesap açılımı için gerekli olan prosedürü başlatacaktır. Sonrasında ise kimlik teyidiniz yapılarak “Yatırım Hesabı”nız yalnızca birkaç gün kadar kısa bir süre içerisinde işlem yapmanız için hazır olacaktır. Yanlış soruya cevap vermeye kalkarsam, cevabın da yanlış olacağını bilir, bu yüzden “Borsada nasıl oynanır?

Üstelik bu sistemde hisseleri ya yüksekten alırsam zarar eder miyim diye derdiniz de yok. Çünkü her ay ve yıllarca aldığınız için hemen hemen her seviyeden almış olacaksınız. Başka deyişle alım seviyesinin önemi kalmıyor bir süre sonra. Ancak şirketlerin büyüyen, sektöründe lider ya da önemli bir oyuncu olması ve düzenli temettü ödeyen (temettü verimi yüksek) şirket sahip olması çok önemli. (Temettü şirketleri için tıklayın) Zaten belli şirketlerden söz ediyorum. Çalıştığınız aracı kurumların araştırma bölümlerinden öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili birçok rapor dolaşıyor etrafta. Bende bloğumda bununla ilgili çalışmalar yapıp yayınlayacağım. Borsada para kazanmak, şirketlerin dağıttığı kârlar ve sermaye kazançları yoluyla gerçekleşir. Bir şirket büyüdükçe, genellikle hisse senedi fiyatlarının da bu büyümeyi yansıtması beklenir.

Aynı zamanda, nakit üreten bir şirket, bu kazancı temettü ödeyerek sermayedarlarına aktarabilir. Borsa hesabınız açıldıktan sonra, hisse senedi alım-satımına başlayabilirsiniz. Ancak, unutulmamalıdır ki borsa, bir oyun alanı değil, bir yatırım mecrasıdır. Bu nedenle, borsada istikrarlı bir başarı elde edebilmek için kapsamlı araştırma ve analiz yapmak büyük önem taşır. 2)    İkinci aşamada, şirket paylarında veya intifa senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır. 1)    İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır. Yıllar geçtikçe biriktirdiğiniz hisselerin değeri artmaya başladığında, her yıl aldığınız temettü ile yeniden o şirketin hissesini almaya devam ettiğinizde geldiğiniz noktaya siz de şaşıracaksınız. Her yıl büyüyen bir para sizi daha çok motive edecek. Bunu yapın ki, çocuğunuz 18 yaşına geldiğinde bir serveti olsun. Paranın ana tutarını bir kenara bırakın her yıl alacağı temettü miktarı zaten bir işe girdiğinde alacağı maaş kadar ya da maaştan bile yüksek olsun. Tabii ben şimdi para piyasası fonlarında ve mevduatta bekleyeyim, sonra borda düşünce borsaya gireyim de diyebilirsiniz ama bunu da herkes yapamayacak çünkü hepimizin aynı şeyi düşündüğü yerde satıcılar ve alıcılar azaldığında hacim aşırı düşer ve ilk alanlar hisseleri hacimsiz şekilde yukarı sürerler. Bu da planladığınız şeyi yapamama riskini doğurur.

Kripto paranın değeri, kullanıcıların arz ve talep durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle sistem, aynı zamanda bir tür sanal borsa olarak kabul edilebilir. Devletlerin; kripto parayı elektronik para olarak tanıması ve bu sistemin yaygınlaşması halinde, bu tür paraların değeri daha da artabilir. Belki kamu otoritesi, kripto para sistemini ve para birimini tanımadığını, kullanımı ile tedavülünü desteklemediğini söyleyebilir, hatta sistemi suç ve ceza tanımlarına konu edebilir. Ancak doğru olan bu mudur diye düşünmek gerekir. Çünkü bilim ve teknik alanında gerçekleşen hızlı ve şok edici gelişmelere, hukuk düzeni yoluyla tümden yasak getirmek sorunu çözmemekte, aksine artırmaktadır. Bu sebeple, nimet külfet dengesini iyi kurup, kamu gelirleri ile bireyin hak ve hürriyetlerini koruyan yasal düzenlemeler, özellikle de uluslararası sözleşmeler yapılmak suretiyle internet ortamında kullanılan parasal değerleri kapsayan bir sistem getirilmesi isabetli olacaktır. Çünkü gelecekte; fiziki ortamda, yani elle tutulur ve gözle görülür her türlü eylem ve yaşam biçiminin, sanal ortamda da gündeme geleceğini ifade etmek isteriz. TCK m.142/2-e’de; fiilen malın bulunduğu yerden alınması değil, bilişim sistemi kullanılarak hesapta bulunan bir paranın başka bir yere aktarılması veya internet bankacılığı vasıtasıyla hesapta bulunan paranın çekilmesi veya kredi kartı bilgileri yoluyla harcama yapılması gündeme gelebilir. Tüm bunlarda fail; başkasına ait taşınır bir malı bulunduğu yerden fiilen almamakla birlikte, bilişim sistemi sayesinde taşınabilir, transfer edilebilir veya aktarılabilir malın kendisine veya başkasına yarar elde etmek maksadıyla izinsiz şekilde başka bir yere naklini ve kullanılmasını sağlamaktadır. Şirketlerin, Bilgi Formlarında yer alan mali döneme ilişkin sorulara bağımsız veya sınırlı denetimden geçmiş en güncel finansal tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. Bilgi Formlarına giriş yapmayan veya eksik giriş yapan şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlamadığı varsayılarak kapsam dışı bırakılır.

Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Ancak, 160 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine veya gecikilmesinde sakınca görülen hallerde re’sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu fikra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, Kurumun veya Fonun başvuruda bulunması halinde, bunlar başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanırlar. Bilgi Formunda Standart ve Rehber’de açıkça belirtilmeyen konulara yönelik şirketler, yatırımcılar veya ilgili diğer taraflardan gelen sorular Danışma Kuruluna yönlendirilir. Danışma Kurulunun verdiği yanıtlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu kriterlere uyan şirketlerden ya da bir şirketi belirleyin, ya da iki-üç şirket belirleyin riskinizi yayın. Ama her ay küçükte olsa düzenli olarak bu hisseleri almaya ve biriktirmeye başlayın. Nasıl olsa kendinizden başka herkese ödeme yapıyorsunuz.

Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin. Ek olarak ekonomiyi durgunluğa sokmadan enflasyonu düşürmeyi başaramazlarsa çoğu şirketin büyümesi ve kârlılığı etkilenir. Bu site internet deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanmaktadır. Siteyi görüntülemeye devam ederek Gizlilik Politikası’nı onaylamış olursunuz. Eğer bu büyümeden “Ben de payımı almak istiyorum” diyorsanız, hiç vakit kaybetmeden kendinize GCM Yatırım’da bir “Yatırım Hesabı” açtırın ve yarınınız için bugünden yatırım yapmaya başlayın. Bir hissenin içsel değerini (Intrinsic Value), hisse değerini etkileyebilecek makro ve mikro ölçekteki tüm nicel ve nitel unsurları dikkate alarak belirleme yaklaşımı temel analiz yöntemidir. Yatırım çoğunlukla gelecekte daha fazla satın alma gücünü elde etme beklentisi ile şu an için paradan vazgeçme süreci olarak tanımlanır.